Set mining

Set mining betyr at vi syner preflop med én eneste hensikt – å floppe et set. Vi er ikke bekymret for å gjøre moves etter floppen eller forsøke å komme til showdown. Enkelt og greit, hvis vi ikke flopper et set vil vi kaste oss umiddelbart til videre action.

Men, for at set mining skal være lønnsomt, er det nødvendig å vinne en viss mengde chips i gjennomsnitt når vi treffer vår hånd. Disse vil være basert på motstanders tendenser og stacksize. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke situasjoner vi kan gjøre en set mining.

Hvor mye trenger jeg å tjene i gjennomsnitt?
Svaret på dette er basert på hvor ofte vi vil floppe et sett – noe vi gjør 11,8% av tiden med vårt pocketpar. Antar vi at motstander 100% av gangene kommer til å betale oss når vi flopper vårt set, må vi sørge for 7,5 ganger tilbake vår preflop investering, noe som tilsvarer å investere maksimalt 13,37% av vår stacksize preflop. I neste avsnitt skal vi se på matematikken bak dette svaret.

Matematikken bak
La oss bli kjent med den svært nyttige og enkle formelen:
% equity =% av totale potten du kan investere

Hvis vi skulle stacke motstander 100% av tiden når vi floppet et set, og ellers tapt, kunne vi derfor investert 11,8% av den totale potten preflop. Med total pot mener vi altså det som investeres preflop, pluss det som kommer til å legges i potten post-flop, hvor mye vi kan vinne baserer vi enkelt og greit på motstanders stacksize.

Den resterende del av potten vil være 88,2%. Dette vil tilsvare 7,5 ganger vår første investering. I en heads up situasjon, om vi skulle investere 11,8% av potten, og vår motstander kom til å investere de resterende 88,2% post-flop (som totalt = hele hans stack) ville vi investere 13,37% av den effektive stacken. 11,8 / 88,2 = 13,37.

Men…
I praksis blir disse beregningene unøyaktige på grunn av følgende punkter:

Selv når vi treffer vår set vil vi noen ganger –
Ikke vinne motstanders hele stacksize
Tape mot motstanders høyere set eller bedre hånd
Tro at vårt set ikke er bra nok, f.eks på et 4 til straight- eller flush- bord, og dermed kaste vår hånd

Men, det er også noen plusser –
Noen ganger ser vi gratis turn / river kort og treffer vårt set der
Noen ganger kan vi vinne selv når vi ikke treffer vårt set

To hovedregler

Det er to hovedregler som oftest er sitert i forbindelse med set mining.

”Calle 20” regelen

“Du må være i stand til å tjene 20 ganger den opprinnelige investeringen (preflop) etter floppen”

Hvis vår motstander open-raiser til $1, for å calle må vi være i stand til å tjene $20 etter floppen. Hvis motstander ikke har stor nok stack til at vi kan tjene 20 ganger vår opprinnelige investering post-flop, har vi ikke korrekt odds til å set mine.

”5-10” regelen

“Ikke investere mer enn 5% av stacken din på en set mining mulighet, unntatt i spesielle tilfeller hvor du kan investere inntil 10%”

5-10 regelen ble ikke opprinnelig ment for bare set mining situasjoner, men kan også brukes på enhver situasjon med en spekulativ hånd. Hva er disse “særlige omstendighetene”? Disse faller som regel inn under en av to kategorier – enten har du gode implied odds eller så har du god post-flop stjele-equity. Under skal vi se nærmere på disse to kategoriene.

Implied Odds

I sammenheng med set mining, betyr det å ha gode implied odds, at vi forventer å tjene et høyere antall chips i gjennomsnitt når vi flopper vårt set. I situasjoner med gode implied odds, kan vi ta oss råd til å investere litt mer chips preflop enn matematikken tilsier, og fortsatt ha en profitabel set mining. I følge ”5-10” regelen, kan vi invistere opp til 10% av de effektive stacks. Men, i hvilke situasjoner har vi gode implied odds?

Motstander har en veldig sterk range – Hvis motstander har en veldig tight range vil han treffe sterk hender oftere. Dette betyr at vi kan forvente å få betalt for våre sets en større andel av tiden. Omvendt, hvis motstander spiller en bred range av hender, betyr det at våre implied odds går ned. Derfor kan det noen gang være akseptabelt å kaste små par når du er i blinde mot en bred range av button raise.

Motstander er aggressiv – Det kan være slik at motstander har en svak range, men er av typen som bare elsker å fortsette med sin betting post-flop. Mot disse spillerene har vi god implied odds, fordi vi kan la dem bløffe videre ved å slowplaye våre sets, og dermed tjene mest mulig når vi har truffet. Omvendt, hvis motstander har en svak range, men i tillegg er av den passive varianten blir det vanskeligere å ha en profitabel set mining.

Motstander har en dyp stack – Hvis vi potensielt kan tjene mye mer enn vi trenger post-flop, er dette veldig bra for våre implied odds. For eksempel så trenger vi bare å tjene 7,5 ganger (ved 100bb stacks) vår preflop investering for å ha en profitabel set mining situasjon, men hvis stacksize tilsier at vi kan tjene f.eks 12 ganger så mye så har vi veldig gode implied odds. Generelt, jo dypere stacker, jo bedre er det å set mine. På den andre siden, hvis stacksize er små får vi automatisk dårlig implied odds.

Motstander er en fisk – Det spiller ikke noen rolle om motstander har en svak range, dersom han kommer til å syne oss ned med bunnpar. Som en generell regel – dess verre spiller du møter, dess bedre implied odds får du til å treffe dine sets.

Stjele-equity

Stjele-equity eller fold-equity i denne situasjonen beskriver ytterligere equity etter som du kan være i stand til å få motstander til å kaste seg etter floppen selv om du bommet på ditt set. Stjele-equity er ikke teknisk relevant til set mining. Hvorfor ikke? Fordi definisjonen vi ga for å set mine ved å syne preflop, er med en eneste hensikt – å floppe et set.

Men, hvis vi tenker litt mer generelt om enhver situasjon du vi syner preflop med pocketpar, er stjele-equity viktig. Igjen kan vi ha muligheten til å syne opp til 10% av vår stack preflop, ikke på grunn av våre implied odds, men fordi vi tror vi har muligheten til å stjele potten post-flop, når vi bommer på vårt set. Dette vil vanligvis skje når motstander har en bred range og er passiv.