Betsize

Et av hovedpunktene for en god spiller er å lære seg skikkelig betsizing, i denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mye du bør bette i hvilke situasjoner, i forhold til både posisjon og motstander.


Preflop
En enkel regel vi kan holde oss til preflop er å trykke pot-knappen når vi er i posisjon, både når vi åpner potten og når noen har limpa foran oss. Ute av posisjon kan vi også bruke pot-knappen, men plusse på et par hakk (2-3-4 BB’s) videre opp avhengig av tidligere action og antall spillere, jo fler spillere jo mer bør vi raise ute av posisjon, men ikke overdriv så du skremmer bort motstanderne! Det samme mønsteret kan du bruke når du 3better, der vil vi også gå enda litt høyere når du er ute av posisjon (i blindene).

Postflop
Her blir det litt annerledes fordi pot odds kommer inn i bildet. Som standard bør du bette et sted mellom 50 og 100% av potten, men noen ganger er 30% riktig, noen ganger er 150% riktig. Når vi vil at motstander skal calle er målet vårt å bette akkurat så mye at han ikke folder, mens når vi vil motstander skal folde er målet å bette akkurat så lite at han ikke kan calle. Men ikke sett deg ned på bordene nå og gå i fellen av at du better 90% av potten når du har verdi og 40% av potten når du bløffer, det fungerer ikke på den måten og motstanderne ville samtidig lese deg som en åpen bok i løpet av 10 hender. Gå tilbake å les linja en gang til. Vi vil få så mye ut av valuebettene våre som mulig, og risikere så lite som mulig når vi bløffer. Men inntil du har spesielle reads på motstanderen du skal valuebette eller bløffe så er det best å gjøre de to motsetningene så like som mulig, og bruke samme betsize for begge typer bets.

Eksempelhånd
La oss spille en hånd mot en TAG (Tight Aggressive) som spiller 6+ bord (disse tar som regel ikke notater på motstander og derfor kan vi utnytte svakhetene dems lettere når vi finner dem): Du raiser f.eks T8s eller KQ fra CO, motstander sitter i BB og caller. Flop kommer KQ9s, i den ene situasjonen har du gutshot +flushdrag og i den andre har du topp to par. BB checker, og du better 70% i begge tilfeller. Turn er en blank 2’er og du better 80% med begge hender. River er en blank 4’er og du kan valuebette KQ mens du må bløffe T8s for å kunne vinne potten. Du setter motstander på en enkel range av KJ/KT/QJ/QT og valuebetter 60% av potten og håper på et crying call. I det andre tilfellet bløffer du med samme betsize, altså 60% av potten og håper på et “herofold”. Avhengig av hva motstander gjør så er dette en god situasjon å ta notat av, enten caller han deg ned med ett par og da vet du at han bør valuebettes mye og bløffes lite, eller han folder og du kan representere sterke hender mot han igjen senere og få han til å folde mot dine bløffer. Mot denne spilleren kan vi derfor bruke en mindre betsizing neste gang og komme unna med billigere bløffer, eller valuebette han hardere når han caller oss ned.

Oppsummering
Som standard betsizing på flop bruker jeg følgende regel: 66% (2/3) når jeg er i posisjon, og 75% (3/4) når jeg er ute av posisjon. På turn går jeg som regel 75%, mens på river er jeg tilbake til 66 og 75 avhengig om jeg er i posisjon eller ikke. Men, dette er kun en standard betsizing og du bør huske å forandre det basert på motstander og board texture for å skvise max verdi ut av hvert bet du gjør. Mot de aller fleste fisk kan du bette som du vil basert på om du valuebetter eller bløffer, det betyr at vi kan gå vekk fra “regelen” om å bette stort når vi vil ha call og lite når vi vil ha folds. Disse spillerene bryr seg ikke om forskjellen på 60% og 100%. Bet 60% når du vil at de skal folde og 100% når du vil at de skal calle, bare du ikke gjør det for åpenbart (miks det opp litt, f.eks ved å gå til 75% noen ganger, bette 60% (som normalt er bløffsizen din) med f.eks topp to par i en liten pott når de trolig vil calle deg ned.