Bette for å vinne “dead money”

Generelt kan man si at det er to grunner for å bette i en pott:
1. For verdi – Vi tror vi har den beste handa og vi ønsker at vår motstander skal calle
2. For å bløffe – Vi tror vi har den dårligste handa og vi ønsker at vår motstander skal folde

dead-moneyMen, det er egentlig tre grunner til å bette, og den siste er å vinne “dead money” fra potten. Den er en smule vanskeligere å forklare enn det å bette for verdi eller for å bløffe, og den er heller ikke alltid like åpenbar. På mange måter så er det en slags mellomting mellom de to. Dette er grunnen til at vi gir deg en helt egen artikkel om emnet slik at vi kan forklare deg best mulig hva vi mener.

De to grunnene over er forsåvidt enkle nok. Du ønsker enten at din motstander skal folde en bedre hånd, eller så ønsker du at de skal calle med en dårligere hand. Det er slik vi tjener våre penger på poker.

Den tredje grunnen til å bette – Å vinne “Dead Money”

Å vinne døde penger – Vi kan både ha den beste eller dårligste handa, men vi ønsker å vinne pengene som i øyeblikket er i potten. Vi ønsker at vår motstander skal folde.

Det kan kanskje se ut som et skudd i blinde med svært liten logikk bak, men det har en god verdi i seg. Å bette for å vinne potten døde penger er et bedre spill enn å bare checke, og i realiteten er dette de to eneste valgene vi har.

Det er ikke sånn super +EV å bette for å vinne, men det ER +EV og det er jo det som er det viktige.

Vi har equity i handa, og vi ønsker ikke å gi opp denne equity ved å checke.

Den vanligste situasjonen for å vinne døde hender er når du på floppen gjør et såkalt continuation bet med en hand som er misset

Hånda:

1/2$NL Texas Holdem

Vi raiser i midtposisjon før floppen og får èn caller i Big Blind. Alle de andre folder.

Vår hand: 8 8
Floppen: A J4

Vår motstander checker floppen og det er vår tur til å handle: Hva er det beste spillet her?

Bestemmelsesprosessen

Ok, vi har ikke truffet noe på floppen og det er umulig å si om vi har den beste eller dårligste handa her. Det er ingen klare indikasjoner på om vi har den beste eller dårligste handa, så når vi skal bestemme vårt move så må vi nesten bare fyre av ett skudd i mørket. Uanset, vi kan enten gjøre et c-bet eller å checke for å se en billig turn.

Å prøve å kategorisere vårt bet som en bløff eller et verdibet

* Vi forventer ikke at en bedre hånd vil kaste, så vi better ikke som en bløff
* Vi forventer ikke at en dårligere hånd vil calle, så vi better ikke for verdi

På den andre siden, dersom vi checker så gir vi så mange hender – som feks KQ, KT eller QT muligheten til å se ett gratis kort som kan slå oss. Derssuten så er det jo også muligheter til å slå ut hender som 99 eller TT.

Det er mange grunner til å checke på floppen, men…vi bør så absolutt bette for å vinne de døde pengene.

Hvorfor vi bør bette i stedet for å checke

* Vi gir vår motstander muligheten til å folde en ganske stor range med hender.

Grunnen til at vi bør bette her er ikke nødvendigvis fordi det er så fantastisk lønnsomt +EV spill, men mest fordi det er ett bedre alternativ enn å checke. Joda, det er klart at dersom du blir callet så er du sannsynligvis bak, men dersom vi checker så gir vi bort initiativet, og gir vår motstander mulighet til å slå oss. I tillegg – ved å ikke checke så gir vi også vår motstander muligheten til å kaste.

Det er ikke noe lett eller åpenbart spill, men å bette for å vinne de døde pengene er definitivt den beste sjansen her.