Hvordan spille turn?

Her kommer en ny meget viktig del av spillet. Det er “enkelt” å lære seg i hvilke situasjoner vi børverdibette/semibløffe/bløffe flopp, men turn er et mer avansert kapittel, fordi det er nest siste betting-runde og dermed nærmere showdown, som betyr at det blir viktigere å ha en ordentlig hånd.

Verdi

heartsFor å valuebette turn bør du ha en sterk hånd, og da snakker vi stort sett topp-par med god kicker eller bedre. Kan du valuebette Q9 på Q732 eller K8 på 865 når turn kommer T? Mot de fleste motstandere kan vi ikke det, husk på at motstander må ha hender han kan calle med som er dårligere enn vår for å kunne valuebette. Jo flere bets motstander caller, dess sterkere hånd har han og dermed må du også ha sterkere og sterkere hånd for å kunne vinne på showdown.

Når hånden din er bedre skjult (fordi den ikke er tatt ut av toppen av preflop rangen din), f.eks 76 på T548 har vi et lett valuebet, både fordi vi har nuts, men også fordi motstander har vanskelig for å sette oss på 76, så han kan calle ned med f.eks AT. Det er viktig å kjenne motstander når vi skal ta valg på turn. Om vi f.eks sitter med JJ og raiser preflop, cbetter floppen 965s og turn kommer Q, fortsett å valuebet når motstander er en calling station! Han bryr seg ikke om det overkortet etter å callet floppen med K9 eller flushdrag, derfor bør ikke du heller det. Om vi derimot møter en tenkende spiller i samme situasjon vet han at vi enten har truffet Q på turn eller bløffer når vi better. Derfor kan du både bli bløff-raiset, samtidig som han nesten aldri vil fortsette å calle deg med en hånd som JJ er foran.

La oss si at du raiser i CO med 77. Flop kommer A64s og BB check/caller ditt cbet. Turn er en blank 2’er og motstander checker igjen. Spør deg selv, vil du checke eller bette? Vi bør bette. Hvorfor? Når du better her kan du få motstander til å calle med flushdraget eller 6x 4x om han er skikkelig på tur (en station f.eks). På den andre siden kan du få motstander til å kaste JJ-77 eller til og med en Ax fordi du representerer et sterkt topp-par eller set, og samtidig vil motstander 99% av gangene checke river hvis han caller turn og du kan selv bestemme prisen på showdown , i stedet for at du checker turn og banner og sverter når motstander better inn i deg på river og vi har en vanskelig avgjørelse.

Bløffs

Du har større fold equity mot bedre motstandere. Dårlige spillere klarer rett og slett ikke finne fold-knappen uansett om det perfekte ”scarecard” (se ordforklaring i slutten av artikkelen) kommer. Du har også naturlig nok større fold equity som preflop raiser etter å ha cbettet floppen enn du har om du callet et cbet eller floppen gikk check-check. Men generelt sett bør du bløffe turn svært lite på de små nivåene uansett hvor mye erfaring du har, og det er ikke vits å prøve engang å bløffe motstander vekk fra to par, set, straight eller flush fordi de ikke vil folde uansett hvor mye styrke du viser. Derfor er turn bløffs -EV mot de aller fleste spillere.

Semibløffs

turn-spadeVi bruker samme eksempelsituasjon som i siste avsnitt av verdi, men denne gang sitter vi med QJs etter å raiset i CO. Flop kommer A64s og BB check/caller ditt cbet. Turn er en blank 2’er og motstander checker igjen. Spør deg selv, vil du checke eller bette? Vi bør checke. Hvorfor? Det viktigste er at du får to sjanser til å treffe flushen (turn og river) for det cbettet vi gjorde på flopp. Siden turn er en blank vil motstander trolig check/calle en stor del av rangen sin og det er et vanskelig bord for deg å bløffe river (du må bette alle rivere om du better turn med QJs her) hvis du bommer på flushen fordi du ikke har så veldig mange valuehender å representere.

En annen variant er å snu på situasjonen fra eksempelet over. Vi forsvarer med QJs i BB etter at CO raiser. Flop kommer A64s og vi check/caller flushdraget vårt. Turn er en blank 2’er. Check eller bet? Her vil et semibløff bet ha fin verdi. Siden motstander stjeler en del fra CO er rangen hans ganske stor og det gir ikke stor mening for han å raise hvis vi better her fordi det er vanskelig for både han og oss og ha noen store hender på dette boardet, så vi forventer å enten få calls eller folds. Vi har ganske grei fold equity, samtidig som det er mange river kort som kan gi oss en sterk hånd. En ting som er viktig å tenke på er at vi får ikke riktig pot odds til å check/calle flushdraget igjen på turn, og et turn check/call som følges opp av et stort donkbet (et ord for at man better inn i preflop raiser) når flushen treffer river blir litt det samme som å skrike ut “DER VAR KORTET SOM GA MEG NUTS, JIPPI!”. Hvis vi derimot donkbetter turn, og motstander caller har vi nok gode muligheter for å få inn et valuebetpå river når vi treffer vår flush.