Hvorfor better vi i poker?

Fordi vi forventer at disse spillene skal være lønnsomme i det lange løp.

Det er den eneste grunnen bak betting og raising i Texas Hold’em. Det er virkelig så enkelt. Men, det å vite hvorfor et bet er lønnsomt er den vanskelige delen.

Vi kan dele det inn i to hovedgrunner

– For verdi, og som en bløff.

Hver lønnsomme bet eller raise i poker faller inn under en av disse kategoriene. For å kunne gjøre suksessfulle bets, er det viktig at du lærer å identifisere hvilken kategori du better eller raiser på, altså om du better for verdi – eller som en bløff.

1) Bette for verdi

– Du tror du har den beste hånden, og at motstanderen din vil syne med en dårligere hånd.

Vi kan faktisk stort sett aldri vite om vi har den beste hånden eller ikke, men det spiller ingen rolle. Alt som teller er at vi har en god grunn til å tro at vi har den beste hånden når vi velger å satse.

Å finne ut om vi sannsynligvis har den beste hånden eller ikke krever dyktighet, og det er en ferdighet som kommer over tid etter hvert som du spiller på deg mer erfaring rundt pokerbordet. Imidlertid er det sentrale punkt at vi gjør en fortjeneste hver gang vår motstander setter penger inn i potten med en dårligere hånd (eller en hånd med verre egenkapital for å være presis).

Det spiller ingen rolle om vår motstander drar oss ut senere i hånden. Alt som betyr noe er at når vi gjorde vårt bet, fikk vi motstander til å legge mer chips i potten med en dårligere hånd enn din egen. Hver gang motstander caller dine bets hvor du har den beste hånden, tjener du penger.

Et eksempel kan være følgende situasjon:

Vår hånd: AJ

Motstanderens hånd: JT

Bord: J92

Vår motstander har en hånd med dårligere mulighet for å vinne hvis vi sammenligner med vår, og ser vi på prosentene så er det hele 87-13 i vår favør. Når vi value-better med AJ her er det fordi dårligere hender kan calle oss (som f.eks KJ, QJ, JT, KQ, KT, QT osv.), og det betyr at vi tjener penger.

Vi kan aldri vite om motstander har nøyaktig JT i denne situasjonen, men det er heller ikke nødvendig. Så lenge vi vet at han har mange hender i rangen sin som kan calle et flop-bet (se eksempel rangen over) og samtidig være dårligere enn vår hånd, gjør at AJ blir et bet for verdi her.

2) Bette som en bløff.

Du tror du har den dårligste hånden, men tror også at du kan få din motstander til å kaste en bedre hånd.

Uansett grunn – du har stor tro på at selv om du sannsynligvis har den dårligste hånden, kan du få din motstander til å kaste. Hvis de kaster en hånd som er bedre enn vår, er det motstander som gjør en feil og vi profiterer.

Å bette som en bløff krever mer dyktighet enn å bette for verdi, fordi det er vanskeligere å ha en god grunn til å kaste en bedre hånd enn vår egen. Likevel er det fortsatt et lønnsomt bet å gjøre – når det gjøres skikkelig.

Eksempel hånd:

Vår hånd: 87

Motstanderens hånd: T9

Board: T4K2

Vår motstander checket flop og checket turn. I denne situasjonen er vi sikre på at vi neppe har den beste hånden (8 høy), men vi kan få vår motstander til å kaste sin hånd ved å bette på turn. Det betyr at vi better som en bløff.

Vi ønsker å se vår motstander kaste en bedre hånd enn vår (som er et par i dette tilfellet).

Finn ut hvor mye equity du tror du har i hånden. Gjør du det, så vet du hva slags bet du gjør.

Hvis du tror du har mer enn 50% equity i hånden og better, da satser du for verdi.

Hvis du tror du har mindre enn 50% equityi hånden og better, da satser du som en bløff.

Alltid vet hvorfor du satser.

Hvis du ikke kan svare på det spørsmålet så bør du ikke bette i utgangspunktet.

Det å bette/raise i blinde er dårlig spill, og vil være en enorm “leak” i ditt spill før du fikser det. Mange nybegynnere taper penger fordi de i tide og utide better/raiser uten og virkelig vite hvorfor de gjør det i første omgang.

Vår hånd: 55

Motstanderens hånd: Ukjent

Board: A48K4

Vi er headsup og har checket bak gjennom hver runde – til vi nå er på river. Det checkes til oss en siste gang, og vi bestemmer oss for å bette. Men hvorfor? Hva skal vi forvente å oppnå ved å satse her?

Er det for verdi? Husk at dette betyr at vi må ha motstander til å syne en dårligere hånd enn vår. Svaret er selvsagt nei.

Er det som en bløff? Forventer du virkelig at en bedre hånd skal kaste? Svaret er igjen et klart nei.

Som du kan se, er det ingen overbevisende grunn til å bette her, så vi bør heller checke bak i stedet for å risikere å tape mer penger til en bedre hånd.

Som nevnt tidligere i artikkelen er det en tredje grunn for å bette, som vanligvis skjer når vi cbetter. Dette er når du satser for å vinne “dead money”, og du kan lese mer om dette emnet i artikkelen – bette for å vinne “dead money”.