Putte spillere på en hånd – Range

Hvis du er komfortabel med å spille ABC poker strategi og føler du vil ta spillet ditt videre til neste steg vil denne artikkelen føre deg på riktig vei.

Å putte spillere på en hånd er et av hovedelementene innenfor poker, men også et av de mest misforståtte emnene som finnes. De fleste tenker at det å putte motstander på en hånd betyr å finne ut deres eksakte kort. Men, med mindre du spiller med gjennomsiktig kortstokk eller er med i en Hollywood-film er det dessverre lettere sagt enn gjort.Fordi det som regel er umulig å resonere seg frem til den éne riktige hånden spilleren faktisk har, bruker man range metoden for å innskrenke de sannsynlige hendene som spilleren kan ha, og ender opp med et knippe utvalgte hender som gir mening ut fra den informasjonen du har.

En hånd range er et begrep som brukes i poker for å beskrive hva en spillers sannsynlige kort er. Et eksempel på en range kan være TT+ AQ+ og KQs. Som du ser så bruker man ofte «+» for å liste opp flere hender i samme kategori, dette er for å gjøre prosessen raskere og mer oversiktlig. I dette tilfellet betyr altså «TT+» følgende hender: «TT, JJ, QQ, KK, og AA». «AQ+» betyr dermed «AQ, og AK» mens KQs står for KQ i samme suit (s for suited), K Q men ikke K Q

Et annet eksempel kan være en spillers UTG/EP raise range, hvis han raiser 12% av gangene i denne posisjonen vil en sannsynlig range se noe ut som dette:
«22+, ATs+, KTs+, QJs, AJo+, KQo»

«22+» alle pocket par (22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, TT, JJ, QQ, KK, AA)
«ATs+» alle suited ess med T eller høyere som kicker (ATs, AJs, AQs, Aks)
«KTs+» alle suited konger med T eller høyere som kicker (KTs, KJs, KQs)
«QJs» dame og knekt i samme suit (QJs)
«AJo+» alle off-suit ess med J eller høyere som kicker (AJ, AQ, AK)
«KQo» konge og dame i off-suit (KQ)

Hvordan finne din motstanders range

Faktorer som kan hjelpe deg å putte din motstander på en god range er: Posisjon, HUD statistikk, tidligere handlinger i den aktuelle hånden, deres ferdighetsnivå (tight/løshet), tidligere historie mellom dere (du har f.eks sett motstander check/raise et flushdrag på flopp før), betsizing, tiden motstander bruker før avgjørelsen tas, osv.

Evnen til å putte dine motstandere på riktige hånd ranger kommer og utvikles med erfaring om lignende situasjoner og bedre kjennskap til den aktuelle spilleren. Men før du lærer deg å kjenne dine spesifikke motstandere kan du begynne med å legge merke til generelle ting som kanskje gjelder for en hel gruppe av spillere. F.eks vil de fleste spillere sitte med to par++ når de check/raiser turn, eller better både flop, turn, og river. Andre ting å tenke over er at solide spillere vil raise flere hender i sen posisjon enn tidlig posisjon fordi de har mindre spillere bak seg og har større sjanse til å stjele blinds, det betyr at de har en større rang av hender de åpner i cut-off (CO), sammenlignet med Early Position (EP). Et continuation bet på en K73 flopp fra en spiller i EP kontra spilleren i CO bør derfor ses på som «farligere» hvis de f.eks begge to har en cbet statistikk på 70% av gangene, dette er fordi EP sin tightere preflop-range inneholder mindre air/bløffer enn preflop-rangen til CO, som raiset med flere «søppel-hender».

Etter hvert som hender utspiller seg, vil hånd ranger krympe for hver avgjørelse som tas. Dette er fordi vi har mange hender vi spiller på akkurat samme måte, som dermed danner en «gruppe» med forskjellig håndverdi. Mens noen av hendene kan tåle et raise fra motstander, må vi kaste andre. Dette gjør at for hver avgjørelse du eller din motstander tar, vil man komme nærmere for å finne de hendene som gir mest mening.

Eksempel for å utarbeide en range

Motstander sitter i første posisjon på et 9 manns bord og blir delt TT som han velger å raise. Dette er noe en spiller med 99% sikkerhet gjør gang på gang som han blir delt denne samme hånden i den samme posisjonen. Og siden det er standard for de fleste spillere å åpne visse hender i visse posisjoner, mens andre alltid blir kastet, så kan vi allerede nå utarbeide en range på motstander. Hvis vi vet at motstander raiser rundt 8% av hendene sine i første posisjon, så kan rangen hans se ut som dette:

Motstanders preflop range: 55+,AQs+,KQs,AQo+,KQo

Du caller i Big Blind. Floppen deles og motstander cbetter.

Hvis vi henter inn informasjon fra et program som heter Flopzilla, kan vi finne ut følgende:

– 64% av motstanders range består av set, overpar, topp-par, eller pocket-par QQ-99. Dette er hender som trolig vil cbette.

– 19% av motstanders range består av underpar til to av tre kort på bordet (K og 8), så 77, 66 og 55. Dette er hender som trolig vil checke.

– 17% av motstanders range består av A høy, som da er AQs og AQo. Dette er hender som noen ganger cbetter og andre ganger checker, basert på motstander.

Ut fra tallene over kan vi gjette oss frem til at motstander kanskje cbetter denne floppen med 70% av sin range, og den resterende 30% vil kastes mot en innsats fra oss.

Motstanders flop range (som cbetter): 88+,AQs+,KQs,AKo,KQo

To hender vi ofte har i en situasjon som dette, og deres equity mot motstanders flop range:

13%

56%

Ganske tydelig her hvilken hånd vi bør syne motstanders innsats på flopp med, og hvem som bør kastes.

Turn deles, og motstander velger å cbette igjen.

Motstanders turn range (som cbetter): KK,88,AQs+,KQs,AKo,KQo

Ved å sjekke equity på turn så finner vi ut at vår KQ har falt ned til 31%, og siden vi tror det er meget lite sannsynlig at motstander er på bløff her så kan vi ikke calle turn, fordi vi blir tvunget til å kaste når han better igjen på river.

Dette er en situasjon vi sparer mye chips ved å bare gi opp turn, i stedet for å måtte betale to bets til fra motstander og det eneste vi kan håpe på er en splitt mot KQ.

Les artikkelen «Lære å kaste dine hender» ved å følge denne linken.

Informasjon er avgjørende

Du har kanskje lagt merke til at for å utarbeide gode ranger, så er kvaliteten og mengden av informasjon vi har tilgjengelig på motstander nøkkelen til suksess.

Tenk deg for eksempel hvis vi ikke hadde et noenlunde begrep om hvor mange prosent av hendene motstander raiset i hånden ovenfor, vi hadde mest sannsynlig endt opp med å bare syne ned til showdown fordi vi ikke visste bedre, og dermed tapt en relativt stor pott.
Derfor er det viktig å samle så mye informasjon som mulig på dine motstandere. Bruk trackingprogrammer som Holdem Manager eller Poker Tracker, ta gode notater på motstandere og vær observant på hvordan spillerne rundt bordet «oppfører» seg i forskjellige potter. Informasjon er makt i poker, og jo bedre informasjon du klarer å få på dine motstandere, jo mer vil du forstå av hvordan de spiller.