Posisjon

Det er umulig å konsekvent spille poker lønnsomt uten en god forståelse av bordets posisjoner og hvordan det påvirker de hendene du spiller.

Hvis du er sist i posisjon til å handle betyr det at du har mer informasjon tilgjengelig til å ta en beslutning, og forhåpentligvis vil være i stand til å gjøre en best mulig avgjørelse. Spillerne som handler først, har en stor ulempe fordi de jobber ut i fra ufullstendig informasjon om sine motstandere og må ta initiativ selv.

Posisjoner på et 9max-bord:

Posisjoner på et 6max-bord:

 

Early position (EP) – Røde seter
Når du sitter i early position er du først til å handle i en hånd. Det aller første sete omtales ofte som ”Under the Gun”- UTG. Du bør spille veldig tight solid poker i disse setene. Raiser i EP bør generelt være større enn i MP eller LP fordi det er svært usannsynlig at du vil ta ned potten uten å treffe en hånd i EP. I en situasjon med et par callere hvor du ikke treffer floppen er det som regel alltid ulønnsomt å fyre av et C-bet, fordi dine motstandere har posisjon på deg.

 

Middle Position (MP) – Grønne seter
Spillere kan løsne opp litt her, spesielt hvis det har blitt kasta fram til deg. Men vær forsiktig, det er fortsatt flere spillere som har posisjon på deg! Når du gjør mer spekulative høyninger fra MP må du være klar over hvilke spillertyper som sitter i de senere posisjonene. Akkurat som i tidlig posisjon, så vil vi unngå å bli sittende mot en aggressiv spiller ute av posisjon, fordi de kommer til å gjøre det vanskelig for oss å vinne potten.

 

Late Position (LP) Cut-Off og Button – Blå og Lilla seter
Disse er de mest lønnsomme posisjonene å spille poker fra. Det er fra Cut-Off og Button at du vil tjene mest mulig penger. Når det blir kastet rundt til deg i disse posisjonene betyr det at det bare er noen få spillere igjen i potten, og sjansen vår for å vinne blir dermed større. Høyninger i disse posisjonene bør indikere styrke, og selv om du bommer på floppen har du fortsatt gode muligheter til å vinne hånden, nettopp på grunn av posisjon og initiativ. Men, vær allikevel forberedt på å kaste noen hender; du kan ikke vinne dem alle!

 

Oppsummering
Selv med en solid forståelse av grunnleggende bord posisjon er det viktig å ta til betraktning hvilke spillertyper som sitter i de forskjellige posisjonene. Har man for eksempel en veldig tight spiller på Button og du selv sitter i Cut-Off, ja da kan du raise flere hender enn mot en normalt aggressiv spiller. Hvis du selv har et tight image, kan det være på tide å utnytte dette ved å selv raise mer spekulative hender, eller til og med 3bette når vi er i posisjon, på f.eks Button. Jo fortere du starter å bry deg om posisjon, dess fortere vil du tjene mer penger på internett-poker. Jo mer informasjon vi har før vi må ta vår avgjørelse, dess bedre spill vil vi gjøre.