Pot Odds

Det er flere viktige elementer som skal på plass for å bli en suksessfull pokerspiller, både online og i livespill. En av de viktigste delene er å forstå og bruke pot odds, dette er en teori du vil bruke hele tiden. Men, hva er egentlig pot odds?

Prosent og odds for å treffe antall outs

Prosent og odds for å treffe antall outs

Kort fortalt er konseptet om pot odds for å regne ut sannsynligheten du har for å treffe en vinnende hånd, i forhold til hvor mye det vil koste deg å syne et bet eller raise.

Når du da sitter på hender med flush eller straight drag, vil du bruke pot odds for å finne ut om det er riktig å kaste eller syne, avhengig av størrelsen på innsatsen du må syne i forhold til hvor mye som allerede ligger i potten.

To måter å omtale pot odds

  • Ratio metoden
  • Prosentandel metoden

Begge disse metodene gir de samme resultatene, slik at den du velger å bruke er bare et spørsmål om preferanser. Ratio metoden er den mest brukte metoden for å arbeide ut pot odds, mens andre foretrekker den prosentvise metoden.

Ratio metoden

Flertallet av bøker, videoer og forum vil omtale pot odds i ratio format, så det er definitivt smart å bli vant med denne metoden for å beregne pot odds.

Dine kort:

Floppen:

Det er $60 i potten og din motstander better $20. Hva bør du gjøre?

1) Beregning av «kort odds»

Først av alt må vi finne ut hvor sannsynlig det er at vi skal treffe flush på turn, altså et annet hjerter kort. Dette kan gjøres på mange måter, men den mest populære måten er å finne forholdet mellom kortene i kortstokken som vi ikke ønsker mot kortene som vi ønsker.

Det er 5 kort vi vet hva er, våre 2 hullkort og de 3 kortene på floppen. Dette etterlater oss med 47 ukjente kort. Av disse 47, er det 9 hjerter kort som vil gi oss flush og 38 som ikke vil. Da er altså sjansen for å treffe vårt vinnerkort 38:9, som kan kortes ned til ca 4:1 (38/9 = 4,2). For å oppsummere så vet vi altså nå at oddsen for å treffe et hjerter kort på turn er 4:1, og statistisk sett betyr det at om man skulle delt turn kortet fem ganger, vil vi bomme fire ganger og treffe en gang.

2) Sammenlign med «pot odds»

Neste oppgave er å finne ut vår pot odds, dette gjør vi ved å se på beløpet som allerede er i potten i forhold til hva vi må satse.

Vår motstander har satset $20 i en $60 pott, det gir en total pott på $80 ($60 pluss motstanders $20)
For å vinne må vi altså syne $20 for sjansen til å vinne $100 ($80 pluss våre $20)

Det er svært viktig å huske på at du legger til ditt eget beløp i den totale potten når du regner ut pot odds. Dette gir oss 5:1 i pot odds.

Kort odds: 4:1
Pot odds: 5:1

Dette betyr at det er profitabelt å syne fordi oddsen vi får fra potten (pot odds) er større enn vår vinnerodds (kort odds). Så lenge pot oddsen alltid er like stor, eller større enn kort oddsen vil du alltid tjene penger i lengden på ditt syn, uavhengig av hvilket kort som kommer denne spesifikke runden.

Prosent metoden

Den prosentvise metoden kan nok være lettere å forstå når man først skal forsøke å lære seg pot odds, men dessverre er den ikke så mye brukt i forhold til ratio.

Dine kort:

Floppen:

Denne gangen er potten på $60, og vår motstander better $30, som gjør at vi har en total pot på $90. Vi vil finne ut om det er profitabelt eller ikke å syne denne innsatsen ved hjelp av prosent metoden.

1) Beregning av «kort odds»

En ting som gjør det mye lettere for nybegynnere å starte med prosent metoden er hvordan man regner ut ”kort oddsen”. Her er det nemlig bare å telle antall outs for din vinnerhånd, og gange med 2 for å finne sannsynligheten for å treffe på neste kort. I eksempelet ovenfor har vi altså 8 outs (kort som vil gi oss vinnerhånden): fire 5’ere og fire 10’ere. 8*2 = 16% sjanse

2) Sammenlign med «pot odds»

Vår motstander har satset $30, som gjør at potten nå er $90. Dette betyr at vi må syne hans bet på $30 for å vinne $120.

Det er svært viktig å huske på at du legger til ditt eget beløp i den totale potten når du regner ut pot odds. Ved å bruke enkel matematikk vet vi da at $30 er 25% av $120.

Kort odds: 16%
Pot odds: 25%

Som vi allerede har funnet ut at vi har 16% sjanse til å treffe vår straight på turn kortet, altså kan du i utgangspunktet bare syne 16% av beløpet som er i potten. Fordi vi blir tvunget til å syne 25% for å se turn kortet, blir det riktig å kaste.

Implied Odds

Implied Odds er i hovedsak de chipsene som blir lagt i potten etter at du syner for å se neste kort. Så hvis du har gjort et call på floppen med flushdrag og treffer på turn, vil implied odds være summen av penger som du får ut av motstanderen din på turn og river.

Dette kan «gi deg lov» til å syne en innsats som egentlig er -EV (forkortelse for uttrykket «Expected Value», som betyr forventet verdi) på flopp om man bare skulle regnet pot odds, men fordi du tror at det vil betale seg stort de gangene du treffer din hånd vil dine implied odds veie opp for den negative pot oddsen og gjøre situasjonen til +EV. Det viktigste å huske på om implied odds er definisjonen selv: de er ikke eksakte odds i det hele tatt. De er bare din beste gjetning etter å ha tatt hensyn til alle faktorer av håndens historie og motstanderens tendenser.

Oppsummering

Selv om pot odds kan virke vanskelig å forstå ved første øyekast, er det en av de enkleste matematiske formlene du vil finne i poker, bruk gjerne en ferdigskrevet pot odds tabell når du skal forsøke å bruke det de første gangene, etter hvert vil du automatisk finne riktig pot odds for enhver situasjon. Hvis du baserer dine syn på riktig pot odds, vil du bli en vinner i det lange løp.

I tillegg til å avgjøre hvorvidt eller ikke du bør syne for å treffe dine outs, kan pot odds også brukes til å utarbeide hvor mye du bør satse for å “beskytte” hånden din. Hvis du tror at din motstander drar mot en flush så bør du satse en stor nok sum til at din motstander får feil odds til å syne. Dermed vil du tjene penger på det i lengden, uavhengig av om motstanderen treffer flush i denne bestemte hånden. Dette omtales som et +EV spill.