Hva er HUD?

HUD står for “Heads Up Display”, og når en online poker spiller refererer til sin HUD snakker de om displayet som vises ved siden av hver motstander på bordet, når du bruker programvare som Poker Tracker eller HoldEm Manager. En HUD gir deg muligheten til å se forskjellige statistikker på dine motstandere, basert på informasjonen trackeren din har samlet sammen fra tidligere spilte hender.

Eksempel på et HUD oppsett

Eksempel på et HUD oppsett

Hvorfor bruke en HUD?
En HUD lar deg holde styr på en stor mengde data over en lengre periode, noe det menneskelige sinn sliter med. Du kan analysere disse statistikkene og dermed utvikle effektive strategier for å slå dine motstandere. Med en HUD kan du også spillere flere bord samtidig med mye større effektivitet.

Hvilke statistikker skal jeg bruke?
Nedenfor finner du en liste over de mest brukte statistikkene, og hva de representerer.

 

VPIP – Voluntarily put $ in pot –  Dette er prosentandelen som representerer den totale mengden av hendernoen spiller. Denne statistikken er en nyttig indikasjon på hvor tight eller løs noen er. En VPIP på 10 er svært tight, mens en VPIP på 30+ er veldig løst.

PFR – Pre Flop Raise – Nesten i likhet med VPIP, beskriver PFR prosentandelen av tiden en spiller har tatt en aggressiv handling preflop, enten det er åpen-raising eller 3/4/5 betting osv. En PFR på 6 er svært tight, mens en PFR på 25+ er veldig løst.

AF – Aggression Factor – Representerer hvor aggressiv en spiller er. AF er et forholdstall som uttrykker aggressive handlinger (bet / raise) mot passive handlinger (call). Check eller fold har ingen effekt. Denne statistikken beskriver hvordan en spiller setter penger i potten. En AF på 3 vil fortelle oss at denne spilleren tar den aggressive veien ved å bette/raise tre ganger så ofte som han caller, som er den passive veien.

Cbet Flop – Angir hvor ofte en spiller fyrer av et Continuation-bet på floppen. Hver gang en spiller er preflop-raiser og fyrer igjen på floppen, er det referert til som en ”videreført innsats” eller “c-bet”.

Fold to Cbet Flop – Angir hvor ofte en spiller kaster til et Continuation-bet på floppen. Det er nyttig for å etablere hvor ofte du kan c-bette, og med hvilke hender.

3bet Preflop – Prosentandel av ganger en spiller gjør et 3bet preflop. Hver gang det er en raise + reraise før flopp, er det referert som et 3bet. (Den første innsatsen er obligatorisk big blind.) En 4% 3bet eller mindre er vanligvis stramt mens en 3bet på 8% eller mer er ganske løs.

Fold to 3bet Preflop – Prosentandel av tiden en spiller kaster til et preflop 3bet, det vil si at spilleren har raiset eller callet et preflop raise, og kaster til et re-raise (3bet).

ATS – Attend to Steal – Forsøk på å stjele. Denne prosentandelen er det samme som PFR, men gjelder kun fra posisjoner der det er mulig å stjele, det vil si fra Cut-Off, Button, eller SB. En høy ATS betyr en spiller gjør stjele-forsøk svært ofte, mens en ATS tilnærmet lik PFR kan bety at spilleren ikke bruker posisjon til sin fordel.

Fold SB/BB to Steal – Angir hvor ofte en spiller kaster sine blinder, til et preflop steal. Det vil si, vi sitter i f.eks BB og BTN raiser preflop, hvis vi da velger å kaste vår hånd vil dette telle som et “Fold BB to Steal”. Svært nyttig statistikk for å finne ut hvilke spillere vi kan stjele løsere fra, og hvilke spillere som ikke gir opp, og heller velger å slåss for sine blinds.

Afq – Aggression Frequency. I likhet med AF representerer denne statistikken hvor aggressiv en spiller er. Men det er én ting som skiller AF og AFq; nemlig at sistnevnte tar med både check og fold som passive handlinger, det vil si at alle handlinger som ikke er bet/raise blir sett på som passive handlinger.

Cbet Turn – Prosentandel av tiden spilleren fyrer av et continuation-bet på turn. Det vil si at han har høynet preflop, C-bettet på flop, og deretter better igjen på turn. Denne statistikken er svært nyttig til hvordan du bør reagere når motstander viser styrke/svakhet på turn, enten ved å bette igjen eller at han checker og kanskje gir opp potten.

Fold to Cbet Turn – Hvor ofte man kaster til et Turn continuation-bet, gitt at floppen ble callet. Svært nyttig for å konkludere med hvor ofte du kan bette igjen som en bløff på turn.

Donkbet Flop – Prosentandel av tiden en spiller gjør et donkbet på flopp, også kjent som å bette ut på flopp etter at man har synet et preflop raise. Noen spillere donk-better sjeldent, mens andre kan donk-bette med en svært høy frekvens.

Check Raise Flop – Prosentandel av tiden en spiller gjør et check-raise på floppen. Svært nyttig informasjon for å bestemme hvordan du bør reagere på et check-raise. Noen spillere check-raiser svært sjeldent og kun når de har svært gode hender, mens andre kan check-raise med en mye høyere frekvens, og inkluderer hender som gutshots og flushdrag. Rundt 10% er tight, mens +20% er løst.

Went To Show Down (WTSD) – Angir hvor ofte en spiller går til showdown. En lav WTSD betyr at spilleren høyst sannsynlig kun går til showdown når han har svært gode hender, mens en høy WTSD betyr at spilleren går til showdown med mange spekulative hender som midt-par osv. Veldig nyttig statistikk for å vite hvilke spillere vi bør valuebette river mot fordi de syner ned uansett hva, og hvilke vi bør gi opp bløffene våre mot, fordi de “aldri” kaster. 0-25 er svært lite, 25-30 er standard, 30-35 er mye og 35+ er svært høyt.

Won $ at Show Down (W$SD) – Angir hvor ofte en spiller vinner på showdown. 0-45 er svært lite, 45-50 er lite, 50-60 er standard og 60+ er svært mye.

Won When Saw Flop (WWSF) – Angir hvor ofte en spiller vinner potten etter at han har sett floppen. 0-40% er lite, 40-50% er standard og +50% er veldig bra.

# Antall hender – Viser antall hender du har på en bestemt motstander. Det er viktig å alltid legge merke til hvor mange hender dere har spilt sammen før du ser på en spesifikk statistikk, da spesielt postflop stats på turn og river krever et relativt høyt samplesize (200+) av hender før de blir relevant. Mens VPIP og PFR er statistikk som former seg mye fortere, og kan være ganske riktige etter bare 50 hender.

Popups – For å ikke bruke for stor plass i hovedvinduet av HUDen vår, er det vanlig å bruke popups til å fortelle oss enda mer detaljert informasjon, disse popupsene kan fortelle deg så og si alt du vil, og er svært nyttig å bruke.

Eksempel på popups: